جدیدترین دراو اکسپرس اینتری در تاریخ 28 ژوئن 2023

کانادا در جدیدترین دارو اکسپرس اینتری خود که در تاریخ 28 ژوئن 2023 انجام داده است، به 500 متقضی شرکت در این برنامه دعوت‌نامه ارسال کرده است. تمامی افراد پذیرفته شده در این دراو جدید،متقاضیانی هستند که در ناک‌های شغلی مرتط با پزشکی و سلامت اشتغال داشته‌اند.

شان فیرزر، وزیر مهاجرت کانادا، در روز 28 ژوئن اعلام کرد که، این اولین دراور اکسپرس اینتری براساس دسته‌بندی تخصصی مشاغل است. وزیر مهاجرت هم‌چنین افزود که حدود 500 نفر که در حوزه‌ی پزشکی مشغول هستند را برای اشتغال در حوزه‌ی درمان در سرتاسر کانادا دعوت‌نامه یا IAT دریافت کرده‌اند.

حداقل امتیاز پذیرش در این دراو تخصصی 476 بوده است

جدول شماره ناک و عنوان شغلی، مشاغل مورد پذیرش در دراو اخیر به شرح زیر است:

کد شغلعنوان شغلکد شغلعنوان شغل 
31100Specialists in clinical and laboratory medicine32101Licensed practical nurses 
31101Specialists in surgery32102Paramedical occupations 
31102General practitioners and family physicians32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists 
31103Veterinarians32109Other technical occupations in therapy and assessment 
31110Dentists32120Medical laboratory technologists 
31111Optometrists32121Medical radiation technologists 
31112Audiologists and speech language pathologists32122Medical sonographers 
31121Dieticians and nutritionists32200Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists 
31200Psychologists32201Massage therapists 
31201Chiropractors32209Other practitioners of natural healing 
31202Physiotherapists33101Medical laboratory assistants and related technical occupations 
31203Occupational therapists33102Nurse aides, orderlies and patient service associates 
31204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment33103Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants 
31209Other professional occupations in health diagnosing and treating33109Other assisting occupations in support of health services 
31300Nursing co-ordinators and supervisors41301Therapists in counselling and related specialized therapies 
31301Registered nurses and registered psychiatric nurses41320Education counsellors 
31302Nurse practitioners31303Physician assistants, midwives and allied health professionals 
31303Physician assistants, midwives and allied health professionals   

برای شروع مهاجرت با کمک مشاوران وکلای مهاجرتی، از مشاوره رایگان مهاجرت بهره مند شوید.